Vad behöver du hjälp med?

Om oss

AnlitaOss grundades under sommaren 2016 utifrån en klar och enkel idé. Vi såg ett klart behov av att enkelt kunna hitta pålitliga och lokala hantverkare inom boende och byggande.

Lokala hantverkare är ju både tryggare och trevligare att anlita. Det är ett känt faktum att de flesta uppdrag till bra hantverkare kommer genom rekommendationer av nöjda kunder.

Samma sak gäller ju alla yrkesutövare. Nu har vi valt att utvidga våra kategorier till fler lokala företag inom några utvalda brancher. Utgångspunkten är att det ska vara lättare att hitta rätt företag i den inriktning man söker, och som verkar nära och lokalt. Det är bra för miljön och som sagt - det är tryggare och trevligare att anlita ett lokalt företag.

Läs mer om oss